هنوز داغ آتنای پارس آبادی سرد نشده که خبر آزار و اذیت جنسی دخترکی هفت ساله در استان البرز سرزبان ها افتاده. دختری به نام کیمیا که از طرف ناپدری مورد تجاوز قرار گرفت تا این روزها روی تخت بیمارستان روزگار بگذراند. آدرس روی کاغذ را نگاه می کنم. طبقه دوم. بخش کودکان. اتاق ۱۰۳. ...

آزار و اذیت جنسی کیمیای ۷ ساله توسط ناپدری شیطان پرستش

آزار و اذیت جنسی کیمیای ۷ ساله توسط ناپدری شیطان پرستش

پیشنهاد مدیر، پربازدیدهای امروز(کلیک کنید)
    بزودی...